Varför namnet Nittonnittionio IT AB?

Aktiebolaget förvärvades år 1999 för att aktiveras i en framtida ny verksamheten. Arbetsnamnet för det vilande bolaget blev Nittonnittionio AB.

Med medarbetare från tidigare Network Technical AB, tidigare Nordens största datortillverkare, startade bolaget 2006. Bolagets inriktning – att vara verksamt inom tjänstesektorn av Informations Teknik, därav ändelsen IT. Det juridiska namnet är Nittonnittionio IT i Sverige AB men vi skriver 1999it ab.

Affärsidé

1999it ab ska erbjuda prisvärda digitala lösningar och installationer
till bostäder, kontor, skolor, butiker i Sverige. Närhet till tillverkare, marknaden och lyhördhet för kunders önskemål skall känneteckna företaget som leverantör.

1999it ab ska tillverka datorer som karaktäriseras av hög prestanda,
driftsäkerhet och anpassade efter kunders behov.

1999it ab ska kännetecknas av djup teknisk kompetens, hög kvalitet samt dynamiska och serviceinriktade medarbetare.

Verksamhetssystem

1999it ab har ett verksamhetssystem implementerat enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Vår leverantörsbedömning är omsorgsfull och vi använder endast väl utvalda komponenter i våra produkter.

Tillverkningen sker i elektrostatiskt skyddade lokaler med löpande kvalitetskontroller. Detta ger våra kunder några av marknadens bästa produkter.

Verksamhetspolicy

1999it ab:s affärsplan och verksamhetssystem är integrerade och ligger till grund för allt vi företar oss.

Vi ska upplevas som mycket kompetenta på marknaden, vilket säkerställs genom regelbundna kundmätningar och relevanta åtgärder.

Våra medarbetare är vår viktigaste interna resurs. Det innebär att rekrytering, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete har hög prioritet.

Vårt kvalitets- och miljöarbete skall präglas av ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder för att förhindra person- och miljöskador.

Vi skall alltid följa gällande lagar, förordningar och relevanta branschkrav i vårt kvalitets- och miljöarbete.